Direkte brodering

Vi kan også utføre brodering direkte på tekstiler, bagger etc.  Ta kontakt for mere info.