Direkte brodering

Vi kan også utføre brodering direkte på tekstiler, bagger etc. Vi har egne maskiner på Risløkka i Oslo  Ta kontakt for mere info.